Výuka italštiny

Italský kulturní institut v Praze v současné době učitele pro kurzy italského jazyka a kultury nehledá. S vyhledem na další rozšiřování nabídky našich kurzů však rádi obdržíme a prostudujeme vaše přihlášky na pozici učitele, splňujete-li následující:

• jste rodilí mluvčí italštiny

• máte univerzitní diplom v humanitních vědách z italské univerzity

• máte specializaci nebo magisterský titul ve výuce italštiny pro cizince

• máte zkušenosti s výukou italštiny jako druhého nebo cizího jazyka

• máte živnostenské oprávnění

Zašlete prosím svůj životopis na adresu: corsi.iicpraga@esteri.it