A. Kurzovné v plné výši bude uhrazeno před začátkem kurzu.

B. Zapsaný student může žádat vrácení kurzovného pouze před začátkem kurzu. Po začátku kurzu Institut kurzovné nevrací. Pokud by se kurs v případě nových opatření v souvislosti se šířením Covidu-19 nemohl uskutečnit presenčně, výuka bude probíhat online.

C. Uhrazení kurzovného rovněž zahrnuje: průkaz zdarma do knihovny a možnost půjčování knih a videomateriálů z knihovní sbírky v souladu s řádem knihovny. Průkaz studentovi vystavuje knihovník.

D. Student je po dobu trvání kurzu povinen mít odpovídající učebnici ke kurzu.

E. Minimální počet studentů jednoho kurzu je 4, maximální je 14.

F. Přesun z kurzu, ve kterém je student zapsán, do jiného kurzu je možné uskutečnit během prvních dvou týdnů výuky, a pouze v případě, že to umožňuje kapacita nově zvoleného kurzu.

G. Institut si vyhrazuje právo kurz zrušit, pokud nebudou splněny podmínky nutné pro jeho otevření. V případě zrušení kurzu má student možnost zapsat se do podobného kurzu stejné úrovně nebo požadovat vrácení kurzovného v plné výši.

H. Institut si vyhrazuje právo změnit vyučujícího již běžícího kurzu, pokud to budou vyžadovat potřeby organizačního charakteru.

I. Od první vyučovací hodiny, i v začátečnických kurzech, je pro komunikaci ve třídě používán italský jazyk.

L. Na konci všeobecného kurzu student absolvuje závěrečnou zkoušku (osobně při dosažení úrovní SERR (CEFR) a online při podúrovních). Úspěšné zvládnutí zkoušky mu umožní postoupit do navazujícího kurzu a získat na požádání Osvědčení o absolvování právě skončeného kurzu. Studentovi, který nebude moci vykonat zkoušku v řádném termínu, bude umožněno zkoušku vykonat následně v náhradním termínu za poplatek 100 Kč. Výsledky závěrečné zkoušky se student dozví nejpozději týden po skončení kurzu.

M. Jestliže student chybí na jedné či více hodinách, nebude mu umožněno, aby si svou absenci nahradil s jinou skupinou stejné úrovně.

Jestliže bude učitel nepřítomen na jedné či více hodinách, bude dočasně zajištěno suplování anebo se učitel domluví se studenty na náhradním termínu výuky.